Användarvillkor

Dessa villkor och regler, inklusive eventuella ändringar, gäller direkt eller indirekt (genom distributörer) för alla våra tjänster som finns tillgängliga online, via e-post eller telefon. Genom att gå in på, läsa och använda vår webbplats, eller någon av våra applikationer via någon annan plattform (härefter med samlingsnamnet "webbplatsen") och/eller genomföra en bokning ger du ditt samtycke till att ha läst, förstått och godkänt de villkor och regler som står här nedan (inklusive våra sekretessregler).

Dessa sidor, inklusive innehåll och uppbyggnad, samt konferensbokningstjänsten online som erbjuds på dessa sidor och via denna webbplats (“tjänsten”), ägs, drivs och erbjuds av SUAZO IT AB och erbjuds endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk enligt nedanstående villkor och regler.

1. Beskrivning av våra tjänster

Med denna webbplats erbjuder BokaRum och våra samarbetspartners en internetbaserad plattform där alla sorters konferensrum och mötesrum kan hyras ut uthyrare (t.ex. hotell, kontorshotell) och där besökare på webbplatsen kan boka ett rum. När du bokar genom bokarum.com ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med mötesrummet du valt. Från att du har genomfört din bokning agerar vi endast som mellanhand mellan dig och uthyraren. bokarum.com överför uppgifterna om din bokning till uthyraren i fråga och skickar dig å uthyrarens vägnar ett e-postmeddelande med din bokningsbekräftelse.

När vi utför våra tjänster är informationen som visas baserad på den information som uthyrarna har delgett oss. Uthyrarna ansvarer själva för uppdatering av tillgängliga tider och annan information som visas på vår webbplats. Våra tjänster utförs med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan vi inte garantera att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Vi kan heller inte hållas ansvariga för eventuella fel (inklusive uppenbara och typografiska fel), avbrott (oavsett om det är på grund av (tillfälliga och/eller partiella) stopp, reparationer, uppgraderingar eller underhåll av webbplatsen, eller annat), inkorrekt, vilseledande, felaktig eller utebliven information. Varje uthyrare är i alla händelser ansvarigt för att (den beskrivande) informationen (inklusive priser och tillgängliga tider) som visas på vår webbplats är exakt, fullständig och korrekt. Vår webbplats utgör inte en rekommendation eller bekräftelse gällande kvalitet, servicenivå eller egenskaper av något av de tillgängliga konferensrummen.

Våra tjänster är endast tillgängliga för personligt och icke-kommersiellt bruk. Därför får du inte sälja vidare, djuplänka, använda, kopiera, övervaka (med hjälp av till exempel sökrobotar eller scrape-teknik), visa, ladda ner eller reproducera innehåll eller information, mjukvara, produkter eller tjänster som är tillgängliga på vår webbplats, för någon form av kommersiella eller konkurrerande verksamheter eller syften.

2. Priser

Priserna på vår webbplats är mycket konkurrenskraftiga. Alla priser på bokarum.com:s webbplats gäller för hela bokningen och visas exklusive moms fram till bokningssidan där priserna även visas med moms. Ovanstående gäller om inget annat framgår på webbplatsen eller i e-postbekräftelsen.

Vänligen kontrollera boknings- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

Valutaomvandlaren är endast vägledande och skall inte betraktas som exakt och dagsaktuell. De faktiska kurserna kan variera.

Uppenbara fel och misstag (inklusive skrivfel) är inte bindande.

3. Sekretess

bokarum.com respekterar ditt privatliv. Vi använder oss av Google Analytics och Google AdWords conversion tracking.

4. Avgiftsfritt

Våra tjänster är helt avgiftsfria. Till skillnad från andra aktörer debiterar vi dig inte för våra tjänster, eller lägger till någon avgift (såsom bokningsavgift) på hyran av konferensrum. Vi debiterar inte ditt kreditkort för den bokade tiden, utan du betalar direkt till uthyraren.

5. Avbokning

När du gör en bokning accepterar du även uthyrarens regler för avbokning och utebliven ankomst, samt även andra (leverans-)villkor och regler som uthyraren har gällande din bokning eller vistelse, inklusive tjänster och/eller varor som erbjuds av uthyraren (leveransvillkor och regler kan erhållas direkt från uthyraren ifråga). Uthyrarnas allmänna avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst finns att läsa på uthyrarnas egen sida på vår webbplats, under bokningsprocessen och i e-postbekräftelsen. Kontrollera boknings- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna som står i e-postbekräftelsen. Observera att du kan komma att debiteras för en avbokning i enlighet med uthyrarens avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst. Vi rekommenderar att du läser igenom uthyrarens villkor noggrant innan du genomför din bokning.

6. Friskrivningsklausul

I enlighet med begränsningarna i dessa regler och villkor samt i den mån lagen tillåter, tar vi endast ansvar för direkta skadeverkningar som faktiskt har drabbat, betalats av eller åsamkats dig som en följd av underlåtenhet från vår sida att leva upp till de förpliktelser som ingår i våra tjänster, upp till en sammanlagd summa som motsvarar den totala kostnaden för din bokning som anges i din e-postbekräftelse (vare sig det gäller en enstaka händelse eller en serie av sammanhängande händelser).

Dock, och i den mån lagen tillåter, skall inte vi eller någon av våra styrelseledamöter, chefer, anställda, säljare, dotter- eller systerbolag, samarbetspartner, distributörer, affiliatepartners (distribution), licensinnehavare, representanter eller andra som är delaktiga i att skapa, sponsra, marknadsföra eller på annat sätt göra webbplatsen och dess innehåll tillgängligt, hållas ansvariga för (i) någon form av straffskadeståndsrelaterade, särskilda och indirekta skador och förluster eller följdskador eller förluster av produktion, vinst eller intäkt, förlust av kontrakt, förlust eller skador på goodwill eller rykte, förlust av fordringar, (ii) felaktigheter relaterade till (beskrivande) information (inklusive priser, tillgängliga tider) om konferensrum som finns på vår webbplats, (iii) de tjänster och produkter som erbjuds av uthyraren, (iv) alla (direkta, indirekta, följder av, straffskadeståndsrelaterade) skador, förluster eller kostnader som åsamkats dig eller betalats av dig, i enlighet med eller i samband med användning, begränsning i användandet, eller fördröjning av vår webbplats, eller (v) för någon (person-) skada, död, skador på egendom, eller annan (direkt, indirekt, särskild, till följd av eller straffskadeståndsrelaterad) skada, förlust eller kostnad som åsamkats dig eller betalats av dig, vare sig dessa uppstått på grund av (juridiska) handlingar, misstag, brott, (grov) oaktsamhet, medvetet dåligt uppförande, försummelse, underlåtenhet, oriktig framställning, kränkning eller förpliktelser som är (helt eller delvis) på uthyrarens (dess anställda, ledning, representanter, ombud eller samarbetspartners) ansvar, inklusive alla former av avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure-incidenter eller andra händelser utom vår kontroll.

7. Immateriella rättigheter

Om ej annat anges är det bokarum.com och dess underleverantörer som äger den mjukvara som krävs för våra tjänster, eller den mjukvara som finns tillgänglig på, eller används på vår webbplats, och den immateriella egendomen (inklusive copyright) avseende innehåll, information och material på vår webbplats.

bokarum.com behåller ensamt alla rättigheter, namn och anspråk i och till (alla immateriella rättigheter) (utseende och utformning (inklusive infrastrukturen) på) webbplatsen där tjänsten erbjuds och du har inte tillåtelse att kopiera, använda scraping, (hyper-/djup)länka till, publicera, sälja, marknadsföra, integrera, använda, sammanställa eller på något annat sätt använda innehållet eller vårt varumärke utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. I de fall du (helt eller delvis) skulle använda eller sammanställa vårt innehåll eller på något annat sätt skulle äga någon immateriell rättighet på webbplatsen eller något innehåll, överlåter du härmed alla sådana immateriella rättigheter till bokarum.com. Allt otillåtet användande eller någon av ovan nämnda handlingar eller beteende utgör ett allvarligt brott mot våra immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt och programvarurättigheter).

8. Övrigt

I den mån lagen tillåter skall dessa regler och villkor samt tillhandahållandet av våra tjänster styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och eventuell tvist rörande dessa allmänna regler och villkor, samt våra tjänster, skall uteslutande hänvisas till behörig domstol i Stockholm i Sverige.

9. Om bokarum.com

Alla våra tjänster som erbjuds via bokarum.com ägs av SUAZO IT AB, som är ett privat aktiebolag. Företaget lyder under svensk lagstiftning och har sitt kontor på Grindsgatan 52, 118 57 Stockholm, Sverige. Bolaget är godkänt för F-skatt. Momsregistreringsnummer är SE556865248001.